top of page
IMG_2956.jpg

Bli medlem

arrow&v
  • Det bekreftes at ovennevnte opplysninger er korrekte.

  • Jeg gir herved også Signal- og Teleteknikerenes forening fullmakt til å trekke/heve den foreningskontigent som til enhver tid gjelder.

  • Den årlige medlemskontingenten vedtas hvert år av årsmøtet.

  • For å være medlem må kontingenten betales.

  • Ved utelatelse av betaling frafaller medlemsrettighetene.

  • Ved eventuell utmelding skal dette meddeles skriftlig.

Takk for ditt medlemskap!

Om medlemsskap

STF prøver å holde kontingenten på et lavest mulig nivå, og er for tiden kr. 495,- pr. mnd som inkluderer begravelseskassen på kr 15,-. De første 2 månedene er gratis for nye medlemmer.

 

For lærlinger er medlemskapet gratis.

bottom of page