top of page
Search
  • Writer's pictureSTF

Æresmedlem Andreassen er gått bort.

Updated: Apr 19, 2023Foto: Arne og Reidun AndreassenÆresmedlem Andreassen er gått bort.


Arne Andreassen, født 17.09.1931, døde torsdag 6. april 2023.

01.november 1957 ble Arne Andreassen medlem nr.22 av Sikringsteknikernes Forening som var navnet på foreningen den gang, og ble valgt inn som styremedlem i det tredje styret i foreningens historie.


Arne Andreassen var med i styret fra 1959-1962, 1969-1972 og 1973-1984 hvorav 2 år som formann, 3 år som sekretær og 12 år som nestformann.

Han var en dyktig markedsfører for foreningen og faget, og har vært med på å bygge opp foreningen i mange år.

Han har også sittet i Jubileumskomiteen da foreningen fylte 50 år i 2005. Arne Andreassen ble utnevnt til Æresmedlem i 1990.


I stedet for blomsterkrans så gir Signal- og Teleteknikernes Forening et bidrag på 2500,- kr til Demens og Alzheimer forskning. Dette etter ønske fra familien.

Vi lyser fred over hans minne

Tor Raymond Halvorsen

Leder

Recent Posts

See All

Vel overstått landsmøte 2024!

Klokken 17:30 ble det 69 landsmøtet hevet i Schweigaards gate 33. Det deltok 41 stemmeberettigede. Styret ble pålagt av landsmøte at neste års landsmøte skal legger opp til å kunne delta elektronisk m

Comentarios


bottom of page