top of page
Search
  • Writer's pictureSTF

Vel overstått landsmøte 2024!

Klokken 17:30 ble det 69 landsmøtet hevet i Schweigaards gate 33. Det deltok 41 stemmeberettigede.


Styret ble pålagt av landsmøte at neste års landsmøte skal legger opp til å kunne delta elektronisk med mulighet for avstemming, samt at det selvfølgelig skal være mulig å delta fysisk.


Landsmøtet vedtok endring i §12 i vedtektene som tidligere regulerte konstituering av styret. Fremover vil landsstyret velge de ulike rollene medlemmene i styret har. Dette for å sikre kompetanse i styret og gjøre det lettere for valgkomitéen.


Det ble noen utskiftninger i styret, så vi vil rekke en stor takk til Sverre O. Kjensmo og Svein Veel som har sittet flere år i styret.


Vi i styret vil takke alle som stilte opp på landsmøte i år.


Styret ser per dags dato slik ut:

Leder

Tor Raymond Halvorsen

Signal Hamar

Valgt for 1 år

 

 

 

 

Nestleder

Even J. Rinden

Signal Kongsvinger

Valgt for 2 år

Kasserer

Magne Høyendahl

Signal Eidanger

Valgt for 2 år

Kursansvarlig

Torbjørn Eskedal

Signal

Valgt for 2 år

Sekretær

Oda Elise Bruun Jensen

Signal Asker

Har 1 år igjen

Styremedlem

Roger Storsul

LIV Drammen

Har 1 år igjen

Styremedlem

Stian Hindenes

LIV Bergen

Valgt for 2 år

 

 

 

 

1. varastyremedlem

Thomas Frydenlund

Signal Hønefoss

Valgt for 1 år

2. varastyremedlem

Mads Dammen

Baneservice A/S

Valgt for 1 år

3. varastyremedlem

Martin Simensen

Signal Oslo

Valgt for 1 år

Comments


bottom of page