top of page
Meld deg inn via DELTA sine sider

Husk å velge "Signal og Teleteknikernes Forening" når du skal velge organisasjon.

Se figur under 

Om medlemskap

STF prøver å holde kontingenten på et lavest mulig nivå, og er for tiden kr. 590,- pr. mnd som inkluderer begravelseskassen på kr 15,-.

De første 2 månedene er gratis for nye medlemmer.

 

For lærlinger er medlemskapet gratis.

  • Innmelding i STF innebærer også et personlig medlemskap i Delta

  • Jeg gir herved også Signal- og Teleteknikerenes forening fullmakt til å trekke/heve den foreningskontigent som til enhver tid gjelder.

  • Den årlige medlemskontingenten vedtas hvert år av årsmøtet.

  • For å være medlem må kontingenten betales.

  • Ved utelatelse av betaling frafaller medlemsrettighetene.

  • Ved eventuell utmelding skal dette meddeles skriftlig til kasserer@signalogtele.no

  •  Utmelding i STF fører ikke automatisk til utmelding i Delta

bottom of page