top of page

Delta Fellesrådet i Bane NOR

Delta Fellesrådet er en egen organisasjon kun i Bane NOR som har et eget styre på 10 representanter som reguleres av egne vedtekter. Signal- og Teleteknikernes Forening, Norsk Togleder Forening og Delta Jernbane har forskjellige antall representanter blant disse 10 som baserer seg på antall medlemmer i hver fagforening ut ifra en bestemt nøkkel. Vi fra Signal- og Teleteknikernes Forening har 4 representanter i Delta Fellesrådet

Forhandlingsutvalget for STF og dem som sitter i diverse utvalg i Bane NOR er de som sitter i Delta Fellesrådet. Det er også Delta Fellesrådet som er forhandlingsorganet i Bane NOR.

Når vi kommer til lønnsforhandlinger, så dannes det utvalget fra Delta Fellesrådet.

STF sine representanter i Delta Fellesrådet:

Tor Raymond Halvorsen

Nestleder i Delta Fellesrådet

Even J. Rinden

Kasserer i Delta Fellesrådet

Roger Storsul

Martin Simensen

bottom of page