top of page
Search
  • Writer's pictureSTF

Når eies Spordrift AS av Bane NOR?

Etter planen skulle aksjekapitalen til Spordrift AS overføres til Bane NOR i et foretaksmøte den 30.01.2023.

Dette var den opprinnelige planen, men er nå utsatt til 10.02.2023. I praksis vil dette bety at Spordrift AS vil være et datterselskap av Bane NOR etter foretaksmøte 10.02.23.

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR har utalt at de skal se på Spordrift som sin egen divisjon i Bane NOR. Dette vil være en mellomfase før alle ansatte blir overført.

Det at Spordrift først kommer inn som et datterselskap vil skape muligheter for en god prosess i opprettelse og organisering av den nye divisjonen i Bane NOR.

STF er opptatt av at Bane NOR/Spordrift legger opp til en god involvering av våre tillitsvalgte i begge selskapene.


Leder i STF og hovedtillitsvalgt for Delta i Spordrift sier at når organiseringen og opprettelsen av den nye divisjonen er klar, så vil dette bety at det kommer til å bli en virksomhetsoverdragelse for STF sine medlemmer i Spordrift. Dette gjelder også øvrige ansatte i Spordrift AS.

Han forteller videre at datoen for virksomhetsoverdragelse ikke er fastsatt og at det er bestemmelser knyttet til arbeidsmiljøloven i forbindelse med virksomhetsoverdragelse som må følges.


Leder Tor Raymond Halvorsen i Signal- og Teleteknikernes Forening

Recent Posts

See All

Vel overstått landsmøte 2024!

Klokken 17:30 ble det 69 landsmøtet hevet i Schweigaards gate 33. Det deltok 41 stemmeberettigede. Styret ble pålagt av landsmøte at neste års landsmøte skal legger opp til å kunne delta elektronisk m

Comments


bottom of page